Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego PC-FAN.

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego PC FAN i jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

2. Sklep Internetowy PC FAN (określany dalej jako "Sklep PC FAN") jest własnością firmy ELEMCO PC-FAN Jacek Piskorski z siedzibą przy ul. Ostroroga 10 / 14, 01-163 Warszawa, NIP:526 000 64 04 ( dalej "Właściciel Sklepu" ).

3. Sklep PC FAN jest dostępny pod adresem: http://www.pc-fan.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Zakupów w Sklepie PC FAN mogą dokonywać Klienci, tzn. podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne ( konsumenci ), które utworzyły Konto Klienta. Utworzenie i posiadanie Konta Klienta jest bezpłatne.

5. Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie są podane w złotych polskich, wraz z podatkiem VAT (wartości brutto).

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy .

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Pełna lista metod i terminów wysyłki jest zamieszczona w zakładce Wysyłka

2. W przypadku płatności elektronicznej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

5. Towar jest rezerwowany na 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient winien dostarczyć ten towar na adres Sklepu, na własny koszt, wraz z opisem niezgodności. Gdy towar jest przesyłany, Klient jest zobowiązany do wcześniejszego zawiadomienia Sklepu o tym fakcie i uzgodnienia terminu oraz sposobu wysyłki za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku uznania roszczenia Klienta koszt przesyłki zostanie w całości zwrócony.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotu reklamacji.

3. Reklamacja związana z uszkodzeniami w transporcie będzie rozpatrywana wyłącznie w oparciu o protokół spisany z kurierem lub listonoszem.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

 

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest ELEMCO PC-FAN JACEK PISKORSKI, ul. Ostroroga 10 / 14, 01-163 Warszawa, NIP: 5260006404

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych z tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2016r.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony a nowy regulamin zaczyna obowiązywać 14 dni po jego ogłoszeniu na stronie Sklepu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4. W razie, gdy zarejestrowany Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Właściciela Sklepu - jeszcze przed złożeniem nowego zamówienia. Będzie to równoznaczne z rezygnacją z utrzymywania konta Klienta i usunięciem danych z bazy. Dokonanie zakupu po wejściu zmian w życie będzie równoznaczne z akceptacją nowego regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl